czwartek, 11 października 2012

Motywowanie tematy prac magisterskich 1. Analiza oddziaływania wybranych składników wynagrodzeń na siłę motywacyjną pracowników firmy X 
 2. Analiza i ocena wybranych elementów systemu motywacji w X
 3. Czynniki i instrumenty kształtujące motywację pracowników w X
 4. Czynniki motywujące pracowników jako narzędzie zarządzania nowoczesnego
  menadżera na przykładzie X
 5. Klimat organizacyjny a motywowanie.
 6. Mechanizmy zarządzania i wywierania wpływu w zarządzaniu
 7. Motywacja do uczestnictw w zespołach wirtualnych
 8. Motywacja i ocena jako elementy skutecznego zarządzania
 9. Motywacyjny system wynagrodzeń pracowników na przykładzie X
 10. Motywowania w administracji publicznej na przykładzie X
 11. Motywowanie do rozwoju i przez rozwój
 12. Motywowanie i komunikacja w organizacji wirtualnej
 13. Motywowanie i rola kierownika w small biznesie
 14. Motywowanie jako istotna funkcja zarządzania 
 15. Motywowanie jako jeden z elementów zarządzania personelem w organizacji
 16. Motywowanie jako konieczny element zarządzania w X
 17. Motywowanie pracowników działu handlowego firmy
 18. Motywowanie pracowników samorządowych
 19. Motywowanie pracowników wiedzy
 20. Motywowanie w procesie pracy
 21. Motywowanie w procesie zarządzania personelem w nowoczesnej organizacji
 22. Motywowanie wybranych grup pracowników (np. kierowników)
 23. Rola motywacji w kierowaniu zasobami kadrowymi
 24. Rola szkoleń w motywowaniu pracowników organizacji typu non-profit i
  nastawionych na zysk
 25. Specyfika motywowania pracowników obsługi klienta
 26. Specyfika motywowania w firmach z sektora MSP na przykładzie X, Y, i Z
 27. System motywacji w instytucji użyteczności publicznej (placówki oświatowe/ochrony zdrowia)
 28. System motywowanie do pracy na przykładzie X
 29. Systemy wartości i oczekiwań pracowników w badanej firmie a systemy motywowania
 30. Wpływ czynników niematerialnych na motywację pracowników na przykładzie
 31. Wpływ kultury na systemy motywacyjne
 32. Wpływ motywowania pracowników na realizację planów w firmie. Porównanie na
  przykładzie dwóch przedsiębiorstw
 33. Wpływ wybranych elementów systemu motywacyjnego na stopień zadowolenia
  pracowników z pracy
 34. Znaczenie systemów motywacji pozafinansowej

wtorek, 2 października 2012

Budowanie zaangażowania pracowników. Zestaw narzędzi

Tytuł: Budowanie zaangażowania pracowników. Zestaw narzędzi
Autor: R. McGee, A. RennieSpis treści

Podziękowania

O autorkach

Wstęp

Jak korzystać z zestawu narzędzi

CZĘŚĆ 1. PODSTAWY ZAANGAŻOWANIA

Część 1.1. Moduł 1 – biznesowe uzasadnienie zaangażowania pracowników

Narzędzie 1. Jak inni uzasadniają potrzebę zaangażowania?

Narzędzie 2. Parametry oceny

Część 1.2. Moduł 2 – określenie punktu wyjścia

Narzędzie 3. Zbieranie danych na temat zaangażowania

Narzędzie 4. Tworzenie kwestionariusza oceny zaangażowania

Narzędzie 5. Badanie opinii pracowników

Narzędzie 6. Wywiad z przełożonymi

Narzędzie 7. Badanie opinii klientów

Część 1.3. Moduł 3 – wyjaśnienie podstaw zaangażowania

Narzędzie 8. Określenie celów przedsiębiorstwa

Narzędzie 9. Pułapki, których należy unikać

Narzędzie 10. Rola wartości

Narzędzie 11. Tworzenie deklaracji systemu wartości

Narzędzie 12. Określenie oczekiwań pracodawcy względem pracowników

Narzędzie 13. Zrozumienie oczekiwań pracowników względem pracodawcy

CZĘŚĆ 2. OKREŚLENIE STRATEGII SUKCESU

Część 2.1. Zespoły i ich rola w procesie budowania zaangażowania

Narzędzie 14. Zmotywowany członek zespołu

Narzędzie 15. Zespoły samozarządzające

Narzędzie 16. Zespoły wirtualne

Narzędzie 17. Ocena pracy zespołu

Narzędzie 18. Skuteczne strategie pracy zespołowej

Narzędzie 19. Strategie radzenia sobie ze stresem – zespoły pod presją

Narzędzie 20. Rozrywka w pracy

Część 2.2. Wpływ przełożonego na zaangażowanie pracowników

Narzędzie 21. Inspirowanie pracowników – model Blooma

Narzędzie 22. Budowanie marki przywództwa dla wzrostu zaangażowania

Narzędzie 23. Kluczowe zachowania kadry kierowniczej w procesie budowy zaangażowania

Narzędzie 24. Zarządzanie motywacją w celu zwiększenia zaangażowania

Narzędzie 25. Zespół kierowniczy najwyższego szczebla a zaangażowanie pracowników

Narzędzie 26. Zachowania szkodzące zaangażowaniu

Narzędzie 27. Podtrzymywanie motywacji i zaangażowania w zespołach oraz zarządzanie w okresach silnej presji

Część 2.3. Angażowanie interesariuszy

Narzędzie 28. Identyfikowanie kluczowych relacji i obszarów zaangażowania

Narzędzie 29. „Głos” pracowników

CZĘŚĆ 3. PRZEJŚCIE DO DZIAŁAŃ – ETAP REALIZACJI

Część 3.1. Wyjaśnienie „kontraktu” zatrudnienia

Narzędzie 30. Definicja uczciwego dnia pracy

Narzędzie 31. Czynniki budujące zaangażowanie

Narzędzie 32. Tworzenie deklaracji „całkowitego wynagrodzenia” i jej związek z zaangażowaniem

Część 3.2. Rekrutacja nastawiona na zaangażowanie

Narzędzie 33. Czy istnieje „właściwy” typ pracownika?

Narzędzie 34. Czego warto szukać u potencjalnego kandydata do pracy?

Narzędzie 35. Czego użyć do oceny kandydata, szukając atrybutów zwiększających zaangażowanie pracowników?

Narzędzie 36. Opis stanowiska pracy

Narzędzie 37. Różnice indywidualne

Część 3.3. Nagradzanie i wyrażanie uznania w ramach budowania zaangażowania

Narzędzie 38. Przegląd różnych metod i rodzajów nagradzania oraz ich wpływ na zaangażowanie – które z nich motywują?

Narzędzie 39. Rola zarządzania wynikami i jego związek z zaangażowaniem

Narzędzie 40. Rola kompetencji w obszarze zaangażowani

Narzędzie 41. Radzenie sobie ze słabymi wynikami przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu zaangażowania

Narzędzie 42. Zaangażowanie osób, które uniknęły zwolnień

Narzędzie 43. Wyrażanie uznania i jego związek z zaangażowaniem

Część 3.4. Komunikacja nastawiona na zaangażowanie

Narzędzie 44. Metody i techniki komunikowania celów i oczekiwań

Narzędzie 45. Usprawnianie kanałów i procesów komunikacyjnych

Narzędzie 46. Współpraca i komunikacja z przedstawicielami pracowników

Narzędzie 47. Komunikacja w sytuacji kryzysowej

CZĘŚĆ 4. NAUKA I ZAANGAŻOWANIE

Część 4.1. Warunki zaangażowania

Narzędzie 48. Ocena zewnętrzna metodą scenariuszy

Narzędzie 49. Koncentracja na wewnętrznych procesach

Część 4.2. Zaangażowane przedsiębiorstwo

Narzędzie 50. Zaangażowane przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które się uczy

Narzędzie 51. Podejście przedsiębiorstwa do nauki i rozwoju

Część 4.3. Zaangażowana jednostka

Narzędzie 52. Wdrożenie i zaangażowanie

Narzędzie 53. Praca ze strefami komfortu – zdolność uczenia się

Narzędzie 54. Jak osiągnąć stan przepływu (flow)?

Narzędzie 55. Cykle energetyczne

Narzędzie 56. Czy dbamy o zadowolenie „pokolenia Milenium”?

Narzędzie 57. Rozwój kadry kierowniczej w celu zwiększenia zaangażowania

Narzędzie 58. Narzędzie samooceny zdolności kierowniczych

Bibliografia

poniedziałek, 24 września 2012

Zarządzanie i zarządzania zasobami ludzkimi - tematy prac dyplomowych

Kapitał ludzki i intelektualny w zarządzaniu organizacją – teoria i praktyka …
Komunikacja w organizacji
Koncepcje i style zarządzania - teoria i praktyka ...
Konflikty w organizacji – przyczyny i rozwiązywanie.
Kształtowanie kultury organizacji
Motywowanie w organizacji  – teoria i praktyka ...
Ocena pracy i pracowników – metody, techniki i narzędzia; casus firmy …
Pomiar pracy – metody, techniki i narzędzia – teoria i praktyka organizacji
Racjonalizacja i restrukturyzacja zatrudnienia
Rokowania i układy zbiorowe pracy - casus ...
Role organizacyjne menedżerów / specjalistów/ ... - oczekiwane i realne. Moderowanie tych ról
Rozwój zawodowy w organizacji 
Strategie rozwoju przedsiębiorstw / samodzielnych jednostek biznesowych  ...
Strategie zarządzania zasobami ludzkimi – teoria i praktyka firmy
Style zarządzania a style przywództwa; teoria i praktyka ….
System wynagradzania w teorii i praktyce organizacji
Techniki zarządzania stosowane w organizacji
Wartości i normy moralne w zarządzaniu organizacją – teoria i praktyka firmy …
Wartościowanie pracy i budowa systemu taryfowego w ...
Zarządzanie firmą / holdingiem / grupą kapitałową w kryzysie
Zarządzanie kompetencjami kierowników i pracowników – teoria i praktyka ...
Zarządzanie międzykulturowe w firmie międzynarodowej / globalnej
Zarządzanie wartością / zwiększanie wartości organizacji / holdingu / koncernu / grupy kapitałowej 

poniedziałek, 6 sierpnia 2012

Zarządzanie zasobami ludzkimi - McKenna

Autor: McKenna Eugene F.
Tytuł: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Wydawnictwo: Wydaw. FELBERG SJA
Miejsce i rok wydania: Warszawa 1999

Spis treści Zarządzanie zasobami ludzkimi McKenna

Przedmowa
1. Wstęp i podsatwowe pojęcia
2. Strategia i struktura
3. Kultura a zmiana
4. Pozyskiwanie pracowników: planowanie zasobów ludzkich
5. Pozyskiwanie pracowników: rekrutacja i selekcja
6. Rozwój pracowników, zarządzanie pracą
7. Rozwój pracowników, zarządzanie wynagrodzeniami
8. Rozwój pracowników, szkolenia i rozwój osobisty
9. Stosunki pracownicze
10. Uwagi krytyczne i rozwój sytuacji 

Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem - Zbiegień-Maciąg

Autor: pod red. Lidii Zbiegień-Maciąg
Tytuł: Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Miejsce i rok wydania: Kraków 2006

Wprowadzenie

Część I Organizacje wobec wyzwań rynku globalnego

Rozdział l. Zmiana i rozwój organizacji, Ewa Beck

Zmiany w organizacji

Stymulowanie innowacyjności w organizacji

Zarządzanie zespołami interdyscyplinarnymi

Kryzys w organizacji

Podsumowanie

Rozdział 2. Wiedza i jej pozycja w organizacji, Paweł Bzowy

Wiedza w teoriach zarządzania

Informacja i wiedza w organizacji

Cechy wiedzy organizacyjnej

Strategie zarządzania wiedzą

Między starym a nowym. Kierunki rozwoju procesów tworzenia wiedzy

Różnorodność modeli tworzenia wiedzy

Rozdział 3. Współczesna wizja organizacji - odpowiedź na wyzwania rynku globalnego, Sławomir Ziółkowski

Globalizacja i wirtualizacja

E-gospodarka

Organizacje wirtualne

Podsumowanie

Część II Personel firmy. Nowe tendencje i orientacje

Rozdział 4. Personel firmy jako zasób strategiczny, Bogusław Wiernek

Strategiczna rola zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie

Strategia i substrategie personalne

Charakterystyka wybranych strategii personalnych

Wybrane funkcje personalne w ujęciu strategicznym

Podsumowanie

Rozdział 5. Narzędzia i techniki analizy strategicznej w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Paweł Bzowy

Analiza cyklu efektywności pracowniczej

Krzywa przetrwania w organizacji

Portfolio personalne

Drzewo decyzyjne

Metoda scenariuszowa i macierz cross-impact

Personalna analiza SWOT

Macierz czterech piramid

Podsumowanie

Rozdział 6. Motywacyjna siłą procedur personalnych, Dagniara Lewicka

Wpływ rozwiązań organizacyjnych na pobudzanie motywacji pracowników

Motywacyjna polityka wynagradzania personelu

Motywacyjny aspekt planowania zasobów ludzkich

Motywacyjny charakter procesu rekrutacji i selekcji pracowników

Motywacyjny charakter wprowadzania nowego pracownika do pracy

Motywująca rola ustalania celów i standardów wykonania

Szkolenie i rozwój pracowników jako elementy zwiększające motywację do pracy

Motywacyjny charakter ocen pracowniczych i dostarczania informacji zwrotnych

Wpływ komunikacji na motywację

Nowe wyzwania w motywowaniu

Podsumowanie

Rozdział 7. Zarządzanie ludźmi oparte na pojęciu kompetencji, Agnieszka Orlińska-Gondor

Pojęcie kompetencji

Charakterystyka kompetencji

Systemy zarządzania kompetencjami

Model kompetencyjny jako podstawowy element systemu zarządzania kompetencjami

Pomiar i ocena kompetencji

Obszary zastosowania systemu zarządzania kompetencjami

Podsumowanie

Rozdział 8. Nowe metody oceny realizacji funkcji personalnych, Bogusław Wiernek

Audyt funkcji personalnych

Zrównoważona karta wyników jako narzędzie oceny kapitału ludzkiego i efektywności zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie

Podsumowanie

Rozdział 9. Etyczne przedsięwzięcia w organizacji, Lidia Zbiegień-Maciąg

Procedury etyczne

Kontrola etyczna

Kodeksy postępowania

Programy etyczne

Szkolenia etyczne

Konsultanci do spraw etyki

Podsumowanie

Rozdział 10. Alternatywne formy zatrudnienia pracowników, Sławomir Ziółkowski

Elastyczne formy zatrudnienia - odpowiedź na nowe wyzwania globalnego rynku

Elastyczne zatrudnienie w polskim prawie

Elastyczny model zatrudnienia

Leasing pracowniczy

Telepraca

Samozatrudnienie

Podsumowanie

Część III Dezorganizacja w organizacji

Rozdział 11. Stres jako kategoria jednostkowa i organizacyjna, Ewa Beck, Agnieszka Orlińska-Gondor

Stres zawodowy - nowe oblicze zjawiska

Stres - istota zjawiska i jego mechanizmy

Stres organizacyjny

Skutki stresu

Zjawisko wypalenia zawodowego

Zarządzanie stresem

Podsumowanie

Rozdział 12. Patologiczne zachowania ludzi w organizacji i w jej otoczeniu, Stanisława Guca

Pojęcie patologii i trudności z jego zdefiniowaniem

Wpływ otoczenia na zachowania ludzi w organizacji

Typowe patologiczne zachowania ludzi w organizacji i w jej otoczeniu

Podsumowanie

Indeks 

Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji - Moczydłowska

Autor: Moczydłowska, Joanna.
Tytuł : Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji: podręcznik akademicki
Wydawnictwo:  Difin

Miejsce i rok wydania: Warszawa 2010
Spis treści Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji - Moczydłowska

Wstęp

Część I. Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii kapitału ludzkiego
1. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – rodowód teoretyczny
2. Kapitał intelektualny, kapitał ludzki i kapitał społeczny organizacji
3. Zarządzanie kompetencjami i zarządzanie talentami jako nowoczesne formy realizacji polityki kadrowej
Część II. Proces kadrowy w organizacji
1. Proces kadrowy – zagadnienia wprowadzające
2. Planowanie zatrudnienia, rekrutacja i selekcja pracowników
3. Formy zatrudnienia
4. Doskonalenie zawodowe pracowników
5 Ocenianie pracy i pracowników. Audyt personalny
6. Problematyka motywowania pracowników
7. Wartościowanie pracy i szeregowanie stanowisk
8. Wynagradzanie pracowników
9. Zarządzanie karierą zawodową, polityka awansów
10. Redukcja zatrudnienia, outplacement
11. Systemy informacji personalnej
Część III. Strategiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi
1. Teoria zasobowa jako źródło strategicznego podejścia do zasobów ludzkich
2. Tworzenie strategii zarządzania zasobami ludzkimi
3. Zarządzanie uwagą wewnątrz organizacji – nowy sposób postrzegania roli zasobów ludzkich w zarządzaniu strategicznym
4. Etyka w zarządzaniu zasobami ludzkimi, odpowiedzialność społeczna organizacji
Spis tabel
Spis rysunków
Bibliografia
Załączniki

Zarządzanie zasobami ludzkimi - Ścibiorek

Autor: Ścibiorek Zbigniew

Tytuł: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wydanictwo: Difin

Miejsce i rok wydania: Warszawa  2010

 

Spis treści Zarządzanie zasobami ludzkimi -  Ścibiorek

Wprowadzenie

Rozdział 1. Warunki funkcjonowania organizacji a zarządzanie nimi
1.1. Współczesna organizacja
1.2. Organizacja jako system otwarty
1.3. Globalizacja a zarządzanie
1.4. Potrzeba zmian kompetencji menedżerskich i pracowniczych
Rozdział 2. Strategia w zarządzaniu zasobami ludzkimi
2.1. Pewne implikacje zarządzania strategicznego
2.2. Ludzie – zasób strategiczny organizacji
2.3. Decyzje personalne (ludzkie) w procesie zarządzania strategicznego
2.4. Specyfika wybranych decyzji personalnych
Rozdział 3. Pozyskiwanie pracowników
3.1. Planowanie
3.2. Proces rekrutacji
3.3. Selekcja kandydatów
3.4. Alternatywne źródła pozyskiwania pracowników
3.5. Marketing kadrowy
3.6. Zatrudnienie
Rozdział 4. Wprowadzenie do pracy
4.1. Zasady ogólne adaptacji pozyskanych pracowników
4.2. Trudne początki
4.3. Grupy pracownicze
4.4. Funkcjonowanie zespołów – interakcje międzyludzkie
Rozdział 5. Motywowanie pracowników
5.1. Ludzie – najcenniejszy zasób organizacji
5.2. Motywacja – aspekt teoretyczny
5.3. Podział motywacji
5.4. System motywacyjny
5.5. Wybrane teorie i koncepcje motywacyjne
5.6. Możliwości motywowania pracowników
5.7. Motywacyjna funkcja wynagrodzeń
5.8. Motywowanie – uwagi końcowe
Rozdział 6. Ocenianie pracowników
6.1. Ogólne założenia procesu
6.2. Zasady i kryteria oceniania
6.3. Proces oceniania
6.4. Metody oceny pracowników
6.5. Zarządzanie przez cele metodą oceny pracowników
6.6. Błędy popełniane przy ocenianiu
6.7. Wykorzystanie wyników ocen
Rozdział 7. System wynagrodzeń organizacji
7.1. Założenia strategii wynagrodzeń
7.2. Kształtowanie systemu wynagrodzeń
7.3. Elementy systemu wynagrodzeń
7.4. Formy płac
7.5. Dodatkowe wynagrodzenia niefinansowe
7.6. Motywowanie a wynagradzanie
Rozdział 8. Inwestowanie w personel
8.1. Ogólne założenia polityki personalnej organizacji
8.2. Wymagania wobec pracowników
8.3. Diagnoza potencjału zawodowego
8.4. O czym należy pamiętać przed rozpoczęciem szkoleń pracowniczych
8.5. Analiza potrzeb szkoleniowych i rozwojowych
8.6. Klimat organizacji uczącej się
Rozdział 9. Kariera pracownicza
9.1. Rozwój pracownika a jego kariera
9.2. Modele karier zawodowych
9.3. Prezentacja wybranych typów karier
9.4. Etapy karier
9.5. Co robić, aby było dobrze?
Rozdział 10. Partycypacja pracownicza w procesie zarządzania organizacją
10.1. Formy, istota i podziały partycypacji
10.2. Charakterystyka modelu innowacyjno-partycypacyjnego współczesnej organizacji
10.3. Wspomaganie tworzenia i funkcjonowania modelu innowacyjno-partycypacyjnego
Rozdział 11. Ludzie w procesie zmian
11.1. Zmiana w życiu organizacji a ludzie
11.2. Jeszcze inne proludzkie aspekty zmian
Rozdział 12. Zwalnianie pracowników
12.1. Przebieg procesu derekrutacji
12.2. Warunki zwolnienia
12.3. Koniec kariery u dotychczasowego pracodawcy
12.4. Potrzeba odnalezienia się w nowej sytuacji
12.5. Formy i proces outplacementu
12.6. Zwolnienia – refleksje końcowe
Rozdział 13. Kulturowy, etyczny i społeczny wymiar działalności gospodarczej (biznesu)
13.1. Klimat organizacji
13.2. Współczesne pojmowanie kultury organizacji
13.3. Etyka biznesu
13.4. Społeczna odpowiedzialność biznesu
Zakończenie
Bibliografia