czwartek, 3 listopada 2011

Zarządzanie zasobami ludzkimi - tematy prac magisterskich i licencjackich


 1. Absencja pracowników (na przykładzie organizacji)
 2. Adaptacja nowo przyjętych pracowników w organizacji
 3. Analiza i diagnoza procesu rekrutacji i selekcji w firmie
 4. Analiza i ocena kompetencji kierowniczych na różnych szczeblach kierowania na przykładzie przedsiębiorstwa
 5. Analiza i ocena koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze MSP na przykładzie organizacji
 6. Analiza i ocena obszarów i możliwości zastosowania Internetu w systemie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
 7. Analiza i ocena procesu zarządzanie personelem na przykładzie
 8. Analiza i ocena systemu motywowania oraz wynagradzania pracowników w przedsiębiorstwie
 9. Analiza i ocena systemu zarządzania na przykładzie organizacji
 10. Analiza i ocena wpływu konfliktów w organizacji na motywację pracowników do pracy w X
 11. Analiza i ocena wpływu szkolenia pracowników na poziom satysfakcji klienta w procesie obsługi klienta na przykładzie
 12. Analiza koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa
 13. Analiza kosztów pracy (na przykładzie przedsiębiorstwa)
 14. Analiza możliwości oraz korzyści wynikających z zastosowania Internetu w procesach szkolenia i doskonalenia pracowników w przedsiębiorstwie
 15. Analiza podmiotów szkolenia zawodowego w Polsce
 16. Analiza polityki zatrudnienia w firmie X
 17. Analiza pracy rekrutacyjnej w agencji doradztwa personalnego
 18. Analiza procesu motywowania pracowników w przedsiębiorstwie
 19. Analiza procesu rekrutacji i selekcji pracowników na przykładzie X
 20. Analiza procesu rekrutacji kadr (na przykładzie firmy)
 21. Analiza skuteczności systemu motywowania pracowników w firmie
 22. Analiza struktury organizacyjnej oraz założeń koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi w X
 23. Analiza systemu komunikacji i jego znaczenie w funkcjonowaniu organizacji
 24. Analiza systemu motywacyjnego w firmie
 25. Analiza systemu motywowania płacowego i pozapłacowego w europejskim funduszu leasingowym.
 26. Analiza systemu motywowania pracowników do pracy na przykładzie X.
 27. Analiza systemu motywowania pracowników do pracy na przykładzie organizacji
 28. Analiza systemu motywowania pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa Analiza systemu motywowania pracowników w przedsiębiorstwie
 29. Analiza systemu oceniania pracowników (na przykładzie firmy)
 30. Analiza systemu strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie
 31. Analiza systemu wynagradzania pracowników w przedsiębiorstwie
 32. Analiza systemu wynagrodzeń a efekty pracy w X – studium przypadku.
 33. Analiza systemu zarządzania kadrami na przykładzie przedsiębiorstwa
 34. Analiza systemu zarządzania zasobami ludzkimi w Starostwie Powiatowym w x
 35. Analiza szkolenia zawodowego (na przykładzie firmy)
 36. Analiza wpływu motywatorów na motywację do pracy na przykładzie przedsiębiorstwa
 37. Analiza występowania oraz kierunki i sposoby rozwiązywania konfliktów społecznych w przedsiębiorstwie
 38. Analiza zjawiska wypalenia zawodowego u pracowników domów opieki społecznej w Polsce.
 39. Błędy w procesie oceniania pracowników na przykładzie X
 40. Charakterystyka procesu rekrutacji i selekcji pracowników
 41. Czas pracy i jego wykorzystanie w instytucjach kulturalnych.
 42. Drogi przepływu informacji we współczesnej organizacji
 43. Działalność socjalno-bytowa (na przykładzie organizacji)
 44. Elastyczne formy zatrudnienia w Polsce (lub na przykładzie przedsiębiorstwa)
 45. E-rekrutacja
 46. Etyka menedżera / biznesu jako istotny czynnik sukcesu organizacji
 47. Finansowe formy motywowania pracowników
 48. Funkcjonowanie oraz skuteczność systemu motywowania pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa
 49. Gospodarowanie zasobami pracy w przedsiębiorstwie X
 50. Headhunting
 51. Instrumenty motywujące pracowników do działania w teorii i praktyce
 52. Istota motywacji do pracy
 53. Kierowanie karierą pracowników jako instrument stabilizacji kadr
 54. Komunikowanie się w organizacji jako sposób na skuteczne zarządzanie
 55. Koncepcja i analiza systemu motywacji w przedsiębiorstwie
 56. Koncepcja zarządzania wiedzą na przykładzie przedsiębiorstwa
 57. Koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
 58. Konflikty w organizacji oraz sposoby ich rozwiązywania.
 59. Kształtowanie motywacji oraz zadowolenia z pracy w organizacji
 60. Kształtowanie satysfakcji i zadowolenia z pracy w Przedsiębiorstwie
 61. Kultura organizacyjna jako wartość we współczesnej organizacji
 62. Kulturowy wymiar międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi
 63. Kwalifikacje i kompetencje pracowników wdrażających normy ISO9001 w świetle badań własnych.
 64. Lider zespołu i jego rola w organizacji
 65. Materialne i niematerialne aspekty motywacji pracowniczej
 66. Menedżer przyszłości. Nowe wymagania wobec kadry kierowniczej
 67. Metody nowoczesnego zatrudniania personelu
 68. Metody oraz techniki oceny zasobów ludzkich na przykładzie przedsiębiorstwa
 69. Mobbing w miejscu pracy
 70. Modele szkolenia zawodowego
 71. Motywacyjna rola wynagrodzeń w systemie motywowania pracowników do pracy w przedsiębiorstwie Polkomtel S.A.
 72. Motywacyjność systemu wynagradzania
 73. Motywowanie i jego rola w koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie
 74. Motywowanie oraz ocenianie pracowników
 75. Motywowanie pracowników w przedsiębiorstwie X
 76. Motywowanie pracowników w Urzędzie Pracy w X
 77. Motywowanie w przedsiębiorstwie na przykładzie
 78. Motywowanie za pomocą płac (na przykładzie organizacji)
 79. Negocjowanie jako sposób komunikowania się
 80. Nowe umiejętności i role menedżerskie
 81. Nowoczesne metody rekrutacji i selekcji pracowników
 82. Ocena zarządzania zasobami ludzkimi w wybranym przedsiębiorstwie
 83. Outplacement jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi
 84. Outplacement na przykładzie organizacji
 85. Outsourcing funkcji personalnej
 86. Planowanie oraz wdrażanie strategii zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie organizacji
 87. Planowanie zasobów ludzkich w organizacji
 88. Płacowe i pozapłacowe środki wykorzystywane w procesie motywowania pracowników do pracy na podstawie przedsiębiorstwa
 89. Podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów warunkiem sprawnego zarządzania firmą
 90. Polityka awansowania pracowników (na przykładzie firmy)
 91. Polityka personalna we współczesnych organizacjach
 92. Polityka szkoleniowa i strategia rozwoju zasobów ludzkich poprzez szkolenia w przedsiębiorstwie
 93. Pozyskiwanie utalentowanych pracowników
 94. Praca zespołowa podstawową formą ludzkiego działania
 95. Proces doboru pracowników (na przykładzie firmy)
 96. Proces oceniania pracownika
 97. Proces restrukturyzacji zatrudnienia (na przykładzie firmy)
 98. Procesy szkolenia pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa
 99. Program restrukturyzacji zatrudnienia jako problem w koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi w X
 100. Przemieszczenia pracowników (na przykładzie firmy)
 101. Rekrutacja i rozwój przedstawicieli handlowych na przykładzie przedsiębiorstwa
 102. Rekrutacja i selekcja oraz ich rola we współczesnej koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi.
 103. Restrukturyzacja zatrudnienia i zwalnianie pracowników w przedsiębiorstwie
 104. Restrukturyzacja zatrudnienia w warunkach łączenia się przedsiębiorstw na przykładzie
 105. Rola HR menedżera w kształtowaniu i doskonaleniu procesu szkoleniowego - doświadczenia X
 106. Rola oraz znaczenie i ocena skuteczności systemu motywowania pracowników do pracy na przykładzie przedsiębiorstwa
 107. Rola oraz znaczenie menedżera personalnego w koncepcji zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem.
 108. Rola oraz znaczenie partnerstwa w zarządzaniu zasobami ludzkimi w świetle praktyki firmy
 109. Rola oraz znaczenie struktury organizacyjnej w funkcjonowaniu i rozwoju przedsiębiorstwa
 110. Rola oraz znaczenie zasobów ludzkich oraz zarządzania nimi we współczesnym przedsiębiorstwie na przykładzie
 111. Rozpiętość kierowania a kwestia struktury organizacyjnej we współczesnym przedsiębiorstwie.
 112. Rozwój kadry kierowniczej oraz jego znaczenie w koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie X
 113. Równowaga między pracą zawodową a życiem pozazawodowym
 114. Specyfika polityki personalnej w małej firmie
 115. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa X
 116. Strategia zwalniania pracowników we współczesnym przedsiębiorstwie na przykładzie organizacji X
 117. Strategiczna karta wyników i jej miejsce w zarządzaniu zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
 118. Strategiczna karta wyników jako narzędzie zrównoważonego rozwoju zasobów ludzkich we współczesnym przedsiębiorstwie.
 119. Strategie oraz metody zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
 120. System motywowania płacowego i pozapłacowego na przykładzie przedsiębiorstwa
 121. System szkoleń jako istotny element zarządzania zasobami ludzkimi w X
 122. System szkoleń oraz jego wpływ na funkcjonowanie organizacji na przykładzie X
 123. System wynagradzania pracowników w przedsiębiorstwie X
 124. System wynagrodzeń (na przykładzie organizacji)
 125. System zarządzania zasobami ludzkimi a procesy rekrutacji i oceny pracowników na podstawie firmy
 126. System zarządzania zasobami ludzkimi a rozwój kompetencji i ocena personelu sprzedażowego na przykładzie
 127. Szkolenie formą inwestowania w pracownika
 128. Szkolenie formą inwestowania w pracownika
 129. Szkolenie i oceny kompetencyjne na przykładzie firmy
 130.  Ścieżki kariery zawodowej (na przykładzie grupy zawodowej lub przedsiębiorstwa)
 131. Wartościowanie pracy (na przykładzie organizacji)
 132. Wpływ lidera na wyniki pracy zespołu w koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem
 133. Wpływ stylu kierowania na efektywność pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa
 134. Wpływ systemu motywowania na pracowników na przykładzie X
 135. Wybrane aspekty zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa
 136. Wybrane aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w korporacjach międzynarodowych
 137. Wynagrodzenia jako element motywujący pracowników na przykładzie X
 138. Zachowania organizacyjne jako istotny czynnik sukcesu organizacji
 139. Zarządzanie kompetencjami pracowników na przykładzie X
 140. Zarządzanie potencjałem społecznym w wybranym przedsiębiorstwie
 141. Zarządzanie potencjałem społecznym w wybranym przedsiębiorstwie
 142. Zarządzanie talentami w organizacji
 143. Zarządzanie wiedzą jako największą wartością w organizacji
 144. Zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa
 145. Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz jego znaczenie dla skutecznego funkcjonowania firmy X
 146. Zarządzanie zasobami ludzkimi w czasach kryzysu gospodarczego.
 147. Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach na przykładzie X i Y
 148. Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
 149. Zarządzanie zasobami ludzkimi w X w latach 2004-2008
 150. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych (na przykładzie firmy)
 151. Zmiany i innowacje jako działania kreujące wizerunek współczesnej organizacji
 152. Znaczenie i rola oraz proces kształtowania kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie na przykładzie.
 153. Znaczenie kierowania oraz zakres funkcjonalny współczesnego kierownika.
 154. Zwolnienia personelu (na przykładzie firmy)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz